Quản trị công việc - Gem Workplace

Gem Workplace được sử dụng để quản lý, theo dõi và tổ chức các nhiệm vụ và công việc trong tổ chức thông qua việc cung cấp các công cụ và tính năng để phân công nhiệm vụ, lên kế hoạch, theo dõi tiến độ, giao tiếp nội bộ, và đánh giá kết quả công việc. Gem Workplace nổi bật với các lợi ích: 

Tăng cường hiệu suất làm việc: Gem Workplace giúp tổ chức quản lý công việc hiệu quả, từ việc phân công nhiệm vụ đến theo dõi tiến độ công việc được vận hành và duy trì một cách hiệu quả

Tăng cường hiệu suất làm việc: Gem Workplace giúp tổ chức quản lý công việc hiệu quả, từ việc phân công nhiệm vụ đến theo dõi tiến độ công việc được vận hành và duy trì một cách hiệu quả

Tối ưu hóa quy trình làm việc: Gem Workplace cung cấp các công cụ để tổ chức tối ưu hóa và tự động hóa quy trình làm việc, giúp giảm thiểu lãng phí, tăng cường hiệu quả và đồng nhất quy trình làm việc trong toàn bộ tổ chức

Tối ưu hóa quy trình làm việc: Gem Workplace cung cấp các công cụ để tổ chức tối ưu hóa và tự động hóa quy trình làm việc, giúp giảm thiểu lãng phí, tăng cường hiệu quả và đồng nhất quy trình làm việc trong toàn bộ tổ chức

Quản lý dự án hiệu quả: Gem Workplace cung cấp các công cụ quản lý dự án và tác vụ, cho phép quản lý phân công nhiệm vụ, lên kế hoạch, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả tổ chức quản lý các dự án một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh

Quản lý dự án hiệu quả: Gem Workplace cung cấp các công cụ quản lý dự án và tác vụ, cho phép quản lý phân công nhiệm vụ, lên kế hoạch, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả tổ chức quản lý các dự án một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh

Tăng cường truy cập thông tin: Gem Workplace cho phép nhân viên dễ dàng truy cập và chia sẻ thông tin quan trọng. Các tài liệu, hướng dẫn, thông báo và dữ liệu khác được lưu trữ trên nền tảng, tạo điều kiện cho truy cập nhanh chóng và thuận tiện

Tăng cường truy cập thông tin: Gem Workplace cho phép nhân viên dễ dàng truy cập và chia sẻ thông tin quan trọng. Các tài liệu, hướng dẫn, thông báo và dữ liệu khác được lưu trữ trên nền tảng, tạo điều kiện cho truy cập nhanh chóng và thuận tiện

Tăng cường hiệu suất làm việc

Tăng cường hiệu suất làm việc

Gem Workplace giúp tổ chức quản lý công việc hiệu quả, từ việc phân công nhiệm vụ đến theo dõi tiến độ công việc được vận hành và duy trì một cách hiệu quả

Tối ưu hóa quy trình làm việc

Tối ưu hóa quy trình làm việc

Gem Workplace cung cấp các công cụ để tổ chức tối ưu hóa và tự động hóa quy trình làm việc, giúp giảm thiểu lãng phí, tăng cường hiệu quả và đồng nhất quy trình làm việc trong toàn bộ tổ chức

Quản lý dự án hiệu quả

Quản lý dự án hiệu quả

Gem Workplace cung cấp các công cụ quản lý dự án và tác vụ, cho phép quản lý phân công nhiệm vụ, lên kế hoạch, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả tổ chức quản lý các dự án một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh

Tăng cường truy cập thông tin

Tăng cường truy cập thông tin

Gem Workplace cho phép nhân viên dễ dàng truy cập và chia sẻ thông tin quan trọng. Các tài liệu, hướng dẫn, thông báo và dữ liệu khác được lưu trữ trên nền tảng, tạo điều kiện cho truy cập nhanh chóng và thuận tiện

Quản Lý Công Việc & Dự Án

Tính năng Quản Lý Công Việc & Dự Án trong Gem Workplace là một tính năng giúp quản lý và theo dõi tiến độ công việc và dự án trong doanh nghiệp, cho phép các thành viên trong đội ngũ làm việc trên các nhiệm vụ cụ thể, phân công và lập kế hoạch công việc, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả.

Tính năng chính

Dành cho nhân viên

Trợ lý ảo Aurora Assistant

Tạo task

Check in/Check out task

Tạo dự án

Tạo event

Tạo đề xuất

Chấm công theo thời gian thực

Tạo bài viết

Đánh giá năng suất

Dành cho quản lý

Trợ lý ảo Aurora Assistant

Quản lý nhân viên

Chấm công và tính lương

Quản lý dự án

Đánh giá năng suất

Dành cho đối tác, khách hàng

Tạo ticket

Quản Lý Quy Trình Làm Việc

Quản lý quy trình làm việc là một tính năng trong Gem Workplace, được thiết kế để quản lý và điều hành các quy trình và quy trình làm việc trong tổ chức. Nó bao gồm các quy tắc, quy định và quy trình được thiết lập để xác định các bước cụ thể và trình tự công việc, vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong tổ chức, cũng như cách thông tin và dữ liệu được truyền tải và xử lý.

Tính năng chính

Định nghĩa và thiết lập quy trình

Theo dõi và giám sát quy trình

Tự động hóa quy trình

Quản lý tài liệu và dữ liệu

Quản Lý Mục Tiêu - GEM OKRs - COMING SOON

Tính năng quản trị mục tiêu OKRs (Objectives and Key Results) là một công cụ quản lý mục tiêu và kết quả chủ chốt của phòng ban trong tổ chức. Nó giúp xác định các mục tiêu chủ yếu mà phòng ban cần đạt được và xác định các kết quả chủ chốt để đo lường sự thành công. Hệ thống này cho phép lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá tiến độ của các mục tiêu và kết quả, từ đó tạo ra sự cân đối và tập trung cho sự phát triển và thành công của phòng ban. Nó cũng thúc đẩy sự giao tiếp, sự phối hợp và tinh thần đồng đội trong phòng ban, đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều hướng đến cùng một mục tiêu và đóng góp vào sự thành công tổng thể của tổ chức.

Lorem Ipsum

Xác định mục tiêu chủ yếu

Xác định kết quả chủ chốt

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ

Đánh giá và đánh giá hiệu suất

Tích hợp và báo cáo

Tính năng chính

Xác định mục tiêu chủ yếu

Xác định kết quả chủ chốt

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ

Đánh giá và đánh giá hiệu suất

Tích hợp và báo cáo

Lợi ích

Tập trung vào mục tiêu

Tập trung vào mục tiêu

Hệ thống giúp phòng ban tập trung vào những mục tiêu quan trọng nhất để đạt được thành công và phát triển.

Đo lường tiến độ

Đo lường tiến độ

Hệ thống cho phép theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu, từ đó đảm bảo sự tiến bộ và tuân thủ kế hoạch.

Tăng cường tinh thần đồng đội

Tăng cường tinh thần đồng đội

Hệ thống khuyến khích sự giao tiếp, phối hợp và tinh thần đồng đội trong phòng ban, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ.

Đánh giá hiệu suất

Đánh giá hiệu suất

Hệ thống cung cấp cơ sở để đánh giá hiệu suất của phòng ban, giúp xác định điểm mạnh và yếu và áp dụng biện pháp cải thiện.

Tối ưu hóa tài nguyên

Tối ưu hóa tài nguyên

Hệ thống giúp phân bổ tài nguyên và công việc một cách hiệu quả, từ đó tối ưu hóa sự sử dụng và tăng cường hiệu suất.

Quản lý thay đổi

Quản lý thay đổi

Hệ thống hỗ trợ quá trình quản lý thay đổi trong phòng ban, từ việc thiết lập mục tiêu mới đến điều chỉnh chiến lược và ưu tiên.

Đăng ký để trải nghiệm miễn phí!

Đăng ký

Tham gia cộng đồng hỗ trợ Gemsocial

tại đây nhé!

Tham gia ngay

Chính sách & Điều khoản

Hỗ trợ

Xem thêm

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ERA

M.S.D.N: 0317299389

Trụ sở chính: 109 Đường số 5, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn

Bản quyền © 2020 - 2023 Gemsocial. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Gemsocial là một sản phẩm thành viên thuộc hệ sinh thái của ERA GROUP

Trang web được xây dựng với Eraweb.

Lorem Ipsum