tính năng

Quản lý khách hàng và marketing

Định nghĩa: Hệ thống quản lý khách hàng & marketing là một phần mềm hoặc ứng dụng được thiết kế để giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả và nâng cao kinh doanh. Các tính năng chính của hệ thống này bao gồm quản lý thông tin khách hàng, quản lý chiến dịch marketing, quản lý bán hàng, phân tích dữ liệu khách hàng, xây dựng chiến lược quảng cáo và tiếp thị, hỗ trợ khách hàng và chăm sóc khách hàng. Nó giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu của khách hàng, cải thiện tương tác với khách hàng, tăng doanh số bán hàng và tối ưu chi phí.

Tính năng chính:

Quản lý thông tin khách hàng: Lưu trữ thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch.

Quản lý bán hàng: Giúp quản lý quá trình bán hàng từ khâu tìm kiếm khách hàng đến xử lý đơn hàng và thanh toán

Chăm sóc khách hàng: Theo dõi và chăm sóc khách hàng hiện tại bằng cách tạo ra các chương trình khuyến mãi, chương trình thưởng, hoặc các hoạt động tiếp thị khác, email marketing

Phân tích dữ liệu: Tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu giúp đánh giá hiệu quả của chiến dịch marketing và chăm sóc khách hàng.

Quản lý khách hàng và marketing

Hệ thống quản lý khách hàng & marketing là một phần mềm hoặc ứng dụng được thiết kế để giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả và nâng cao kinh doanh. Các tính năng chính của hệ thống này bao gồm quản lý thông tin khách hàng, quản lý chiến dịch marketing, quản lý bán hàng, phân tích dữ liệu khách hàng, xây dựng chiến lược quảng cáo và tiếp thị, hỗ trợ khách hàng và chăm sóc khách hàng. Nó giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu của khách hàng, cải thiện tương tác với khách hàng, tăng doanh số bán hàng và tối ưu chi phí.

Tính năng chính

Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng

Lưu trữ thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch.

Quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng

Giúp quản lý quá trình bán hàng từ khâu tìm kiếm khách hàng đến xử lý đơn hàng và thanh toán

Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Theo dõi và chăm sóc khách hàng hiện tại bằng cách tạo ra các chương trình khuyến mãi, chương trình thưởng, hoặc các hoạt động tiếp thị khác, email marketing

Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu

Tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu giúp đánh giá hiệu quả của chiến dịch marketing và chăm sóc khách hàng.

Quản trị công việc và giao tiếp nội bộ

Mạng xã hội nội bộ

Quản lý công việc và dự án

Hệ thống giao tiếp nội bộ

Định nghĩa: Mạng xã hội dành cho doanh nghiệp của Gemsocial được tạo ra với mục đích được xây dựng cho mục đích sử dụng nội bộ bởi các nhân viên của doanh nghiệp. Thông thường, mạng xã hội này sẽ được tích hợp với các công cụ và hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp để tăng cường sự linh hoạt và hiệu quả trong công việc cộng tác và chia sẻ thông tin giữa các bộ phận và nhân viên trong doanh nghiệp.

Tính năng chính:

- Tìm kiếm: Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin, người dùng, nhóm hoặc nội dung trong hệ thống.

- Tường nhà: Cho phép người dùng đăng thông tin, cập nhật tình trạng công việc hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến công việc của mình.

- Nhóm: Cho phép người dùng tạo các nhóm theo chủ đề hoặc dự án và chia sẻ thông tin, tài liệu và tương tác với nhau trong nhóm.

- Hồ sơ cá nhân: Cho phép người dùng tạo hồ sơ cá nhân của mình, bao gồm thông tin cá nhân, kỹ năng, kinh nghiệm và thông tin liên lạc.

- Thông báo: Cho phép hệ thống gửi thông báo cho người dùng khi có thông tin mới hoặc có hoạt động mới trên hệ thống.

Định nghĩa: Phần mềm quản lý công việc và dự án là một ứng dụng giúp quản lý và theo dõi tiến độ công việc và dự án trong doanh nghiệp. Nó cho phép các thành viên trong đội ngũ làm việc trên các nhiệm vụ cụ thể, phân công và lập kế hoạch công việc, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả. Các tính năng thông thường của phần mềm quản lý công việc và dự án bao gồm lập kế hoạch công việc, phân công nhiệm vụ, quản lý tiến độ, tạo báo cáo và theo dõi tài nguyên.

Tính năng chính:

Dành cho nhân viên:

- Check in/Check out task: cho phép đăng ký thời gian bắt đầu và kết thúc công việc, giúp theo dõi tiến độ và đảm bảo thông tin được đồng bộ.

- To do list: cho phép tạo danh sách công việc cần làm, đặt mức độ ưu tiên, deadline và tình trạng của từng công việc, giúp không bị quên việc và nâng cao hiệu quả công việc.

- Chấm công theo thời gian thực: giúp ghi nhận thời gian bắt đầu và kết thúc công việc, hiển thị số tiền lương theo giờ và các khoản thu nhập khác, nếu có.

- Nắm rõ quy trình: giúp theo dõi tiến độ dự án và nắm rõ vai trò của từng thành viên trong đội ngũ

- Đánh giá năng suất: cho phép tính toán năng suất làm việc của từng thành viên trong đội ngũ và báo cáo công việc theo thời gian thực, giúp tối ưu hóa năng suất và hiệu quả công việc.

Dành cho quản lý:

- Quản lý nhân viên: Thông tin của tất cả nhân viên được lưu trữ và quản lý theo từng phòng ban, bộ phận. Nắm được chính xác nhân viên đang làm gì, thời gian đã dùng và tình trạng của từng công việc cụ thể

- Chấm công và tính lương: Quản lý chấm công và tính lương cho nhân viên, tính toán các khoản thu nhập khác dựa trên điều kiện cụ thể.

- Quản lý dự án: Quản lý tiến độ dự án, mức độ hoàn thành và đóng góp của từng thành viên trong dự án

- Đánh giá năng suất: Đánh giá được năng suất và hiệu quả công việc của từng nhân viên, so sánh và đưa ra các biện pháp cải thiện năng suất làm việc.

Định nghĩa: Phần mềm chat nội bộ là một ứng dụng giúp cho việc giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các thành viên trong một tổ chức, doanh nghiệp trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Thông qua phần mềm chat nội bộ, người dùng có thể trò chuyện 1-1 hoặc tạo các nhóm chat theo dự án, theo phòng ban, gửi file, chia sẻ thông tin nhanh chóng và tiện lợi.

Tính năng chính:

- Giao tiếp trao đổi 1-1: tạo tin nhắn riêng cho người cần liên hệ để giải quyết những việc cần hỗ trợ nhanh và gấp.

- Giao tiếp trao đổi trong phòng ban: cho phép thảo luận và trao đổi thông tin liên quan đến công việc trong cùng một luồng, giúp tránh tình trạng thông tin thiếu đồng bộ.

- Giao tiếp trao đổi theo dự án: Tạo nhóm nhắn tin riêng cho mỗi dự án: giúp theo dõi tiến độ dự án, vai trò của từng thành viên trong đội ngũ và hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.

Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

Hệ thống này cung cấp cho các nhà quản lý thông tin về nhân sự, bao gồm thông tin về kỹ năng, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc và lịch sử công tác của nhân viên. Hệ thống quản lý nhân sự và tuyển dụng cũng giúp cho các nhà quản lý có thể quản lý và theo dõi hiệu quả hoạt động của nhân viên và giúp cho các quyết định về tuyển dụng và phát triển nhân sự được đưa ra dựa trên thông tin cụ thể và chính xác. Ngoài ra, hệ thống này còn giúp cho việc quản lý các quy trình liên quan đến nhân sự trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và tăng tính chính xác của quá trình quản lý nhân sự

Tính năng chính:

Quản lý thông tin nhân viên: Lưu trữ thông tin cá nhân, hồ sơ, lịch sử công tác và tiến độ công việc của nhân viên.

Quản lý quá trình tuyển dụng: Theo dõi tiến độ tuyển dụng, lưu trữ thông tin ứng viên, phân loại hồ sơ ứng viên và đánh giá ứng viên.

Quản lý chính sách nhân sự: Quản lý các chính sách về lương, thưởng, bảo hiểm và chế độ phúc lợi của nhân viên.

Quản lý đào tạo: Quản lý quá trình đào tạo và phát triển năng lực cho từng nhân viên để tăng cường hiệu suất làm việc và nâng cao chất lượng nhân sự.

Báo cáo và phân tích: Cung cấp các báo cáo và phân tích về hiệu quả nhân sự, tiến độ công việc, tình trạng tuyển dụng và đào tạo nhân viên.

Tính năng chính

Quản lý thông tin nhân viên

Quản lý thông tin nhân viên

Lưu trữ thông tin cá nhân, hồ sơ, lịch sử công tác và tiến độ công việc của nhân viên

Quản lý quá trình tuyển dụng

Quản lý quá trình tuyển dụng

Theo dõi tiến độ tuyển dụng, lưu trữ thông tin ứng viên, phân loại hồ sơ ứng viên và đánh giá ứng viên

Quản lý chính sách nhân sự

Quản lý chính sách nhân sự

Quản lý các chính sách về lương, thưởng, bảo hiểm và chế độ phúc lợi của nhân viên

Quản lý đào tạo

Quản lý đào tạo

Quản lý quá trình đào tạo và phát triển năng lực cho từng nhân viên để tăng cường hiệu suất làm việc và nâng cao chất lượng nhân sự

Báo cáo và phân tích

Báo cáo và phân tích

Cung cấp các báo cáo và phân tích về hiệu quả nhân sự, tiến độ công việc, tình trạng tuyển dụng và đào tạo nhân viên

Đăng ký để trải nghiệm miễn phí!

Đăng ký

Tham gia cộng đồng hỗ trợ Gemsocial

tại đây nhé!

Tham gia ngay

Chính sách & Điều khoản

Hỗ trợ

Xem thêm

Theo dõi chúng tôi

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG ERA

M.S.D.N: 0317299389

Trụ sở chính: 109 Đường số 5, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn

Bản quyền © 2020 - 2023 Gemsocial. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Gemsocial là một sản phẩm thành viên thuộc hệ sinh thái của ERA GROUP

Trang web được xây dựng với Eraweb.

Lorem Ipsum